horses_website

Linjal Dalahäst

Artikelnummer
115-02
   

Linjal av värmebehandlad Ask med laserskuren Dalahäst. 30 cm lång

Thermowood är virke som torkats under mycket hög temperatur (190 grader) En sådan torkprocess förändrar träets egenskaper. De främsta fördelarna är att det blir praktiskt taget helt formstabilt och att det suger mycket lite vatten efter värmebehandlingen, vilket ger virket hög rötbeständighet samt att produkterna tål disk i högre grad .


  • DESCRIPTION
  • Ruler of heat treated Ash with laser cut Horse . Lenght 30 cm

    Thermowood is wood that has been dried under very high temperature( 190 degrees C). Such a drying process changes the properties of the wood. The main advantages are that it becomes dimensionally stable and that it sucks very little water after the heat treatment, which gives the wood a high root resistance and withstands dishes to a greater extent than wood that has not been heated.