horses_website

Välkommen till Skandinavisk Hemslöjd AB


Företaget startades redan 1995 av Ulla Persson och

Anna Linderholm under namnet Hantverksboden AB. Inriktningen var från början att marknadsföra handmålade och egendesignade produkter i trä och textil. Både Ulla och Anna är konstnärligt begåvade och det var därför naturligt att man målade alla produkter själv i egen ateljé. Idag finns företaget  i Rönninge söder om Stockholm.


År 2009 förvärvades Skandinavisk Hemslöjd AB och företaget bytte namn. Vi kan nu erbjuda våra kunder ett stort sortiment av eneträ och handmålade träprodukter, textilier, presentartiklar, spel etc. Vi utformar tillsammans med våra skickliga hantverkare designen på alla våra produkter.


Vi värnar om gamla hantverkstraditioner och tar samtidigt ansvar för kvalitetssäkring, sortiment och försäljning.

Vår målsättning är att ständigt utveckla nya produkter efter egna idéer och efter vad våra kunder frågar efter.

Samtliga artiklar i vårt sortiment är noga utvalda för sin design, kvalitet och skönhet.

fyren_20x27

Welcome to Skandinavisk Hemslöjd AB


The company was founded in 1995 by Ulla Persson and

Anna Linderholm and was called Hantverksboden AB. The focus was initially to market hand-painted and self-designed products in wood and textiles. Both Ulla and Anna are artistically talented and it was therefore natural that they painted all the products themselves in their own studio.


In 2009 Skandinavisk Hemslöjd was acquired and the company changed its name. We can now offer our customers a wide range of juniper and hand painted wooden products, textiles, giftware, etc. We make along with our skilled craftsmen the design on all our products. We care about the old craft traditions and at the same time we take responsibility for quality, assortment and sales.


Our goal is to continuously develop new products according to our own ideas and by what our customers are asking for.

All products in our catalog is carefully selected for its design, quality and beauty.